Árak

 • Gázok típusai
 • Messer Argon 1,6 m3 UN 1006
 • Messer Argon 2,1 m3
 • Messer Argon 4,3 m3 UN 1006
 • Messer Argon 6,4 m3 UN 1006
 • Messer Argon 10,7 m3 UN 1006
 • Messer Disszugáz 0,8 kg
 • Messer Disszugáz 1,8 kg acetilén oldott UN 1001
 • Messer Disszugáz 2 kg acetilén oldott UN 1001
 • Messer Disszugáz 3 kg acetilén oldott UN 1001
 • Messer Disszugáz 4 kg acetilén oldott UN 1001
 • Messer Disszugáz 6 kg acetilén oldott UN 1001
 • Messer Disszugáz 7,5 kg acetilén oldott UN 1001
 • Messer Disszugáz 10 kg acetilén oldott UN 1001
 • Messer Ferroline 1,8 m3 UN 1956
 • Messer Ferroline 4,7 m3 UN 1956
 • Messer Ferroline 7 m3 UN 1956
 • Messer Ferroline 11,7 m3 UN 1956
 • Messer Gourmet (C2O élelmiszeripari) 5 kg UN1013
 • Messer Gourmet (C2O élelmiszeripari) 10 kg UN1013
 • Messer Gourmet (C2O élelmiszeripari) 10 kg totya UN1013
 • Messer Gourmet (C2O élelmiszeripari) 20 kg UN1013
 • Messer Gourmet (C2O élelmiszeripari) 30 kg UN1013
 • Messer Gourmet (C2O élelmiszeripari) 37,5 kg UN1013
 • Messer Gourmet C2O 1,5 kg töltés
 • Messer Gourmet C2O 2 kg töltés
 • Messer Grisolar 10 m3
 • Messer Helium 4,6 10 m3
 • Messer Nitrogen 4,5 1,5m3 UN1066
 • Messer Nitrogen 4,5 2m3 UN1066
 • Messer Nitrogen 4,5 4m3 UN1066
 • Messer Nitrogen 4,5 6m3 UN1066
 • Messer Nitrogen 4,5 10m3 UN1066
 • Messer Oxigen ipari 1m3 UN1072
 • Messer Oxigen ipari 1,5m3 UN1072
 • Messer Oxigen ipari 2m3 UN1072
 • Messer Oxigen ipari 4m3 UN1072
 • Messer Oxigen ipari 6m3 UN1072
 • Messer Oxigen ipari 10m3 UN1072
 • Bruttó árak
 • 9 840,00 Ft
 • 11 858,00 Ft
 • 19 743,00 Ft
 • 23 269,00 Ft
 • 33 755,00 Ft
 • 14 400,00 Ft
 • 14 400,00 Ft
 • 15 884,00 Ft
 • 22 094,00 Ft
 • 27 426,00 Ft
 • 31 072,00 Ft
 • 37 330,00 Ft
 • 47 422,00 Ft
 • 12 642,00 Ft
 • 19 138,00 Ft
 • 24 136,00 Ft
 • 36 451,00 Ft
 • 5 897,00 Ft
 • 8 261,00 Ft
 • 9 614,00 Ft
 • 13 521,00 Ft
 • 16 941,00 Ft
 • 19 054,00 Ft
 • 0,00 Ft
 • 0,00 Ft
 • 94 279,00 Ft
 • 114 241,00 Ft
 • 10 220,00 Ft
 • 10 398,00 Ft
 • 12 227,00 Ft
 • 16 763,00 Ft
 • 24 980,00 Ft
 • 4 758,00 Ft
 • 4 758,00 Ft
 • 4 758,00 Ft
 • 7 524,00 Ft
 • 9 721,00 Ft
 • 14 304,00 Ft